Opera Omnia – Jan Brant (1554-1602)

34,90 

Prezentowane przez nas kompozycje wykorzystywane były najprawdopodobniej podczas nabożeństw liturgicznych i para- liturgicznych w ośrodkach jezuickich, w których działał Jan Brant.

Na stanie

Opis

Na podstawie zapisków z ksiąg rachunkowych polskich kolegiów jezuickich z przełomu XVI i XVII wieku, możemy przypuszczać jakim instrumentarium dysponowała ówczesna bursa i kapela muzyczna ośrodków jezuickich, dla których tworzył Brant. We wspomnianych wyżej dokumentach finansowych wymienione są, między innymi, pozytyw i regał oraz instrumenty strunowe i dęte. Takie właśnie instrumentarium postanowiliśmy wykorzystać według powszechnej w epoce renesansu praktyki wykonawczej, polegającej na wymiennym i równoważnym traktowaniu partii wokalnej z partią instrumentalną. Wokalna specyfika brzmienia historycznych puzonów i cynków umożliwia uzyskanie doskonałego balansu i stopliwości obu tych warstw.

Na uwagę zasługuje także czynnik improwizatorski, dominujący w instrumentalnych dyminucjach. Ta znana już od średniowiecza praktyka, popularna zarówno w sakralnej, jak i świeckiej muzyce europejskiej, przeżywa swój rozkwit we Włoszech, a współcześni Brantowi włoscy wirtuozi prześcigają się w publikowaniu traktatów o dyminucjach. Sztuka improwizacji ma swoje odzwierciedlenie również w intawolacjach, a więc w utworach wokalnych zyskujących swoje nowe życie w opracowaniach instrumentalnych. W programie znajdują się kompozycje Branta opracowane na pozytyw [3], gambę i lutnię [5] [7] [9] [15] [18], a także na mieszany zestaw instrumentów strunowych, klawiszowych i dętych [11].

Paweł Pawłowicz

 

Exploratori Ensemble

Paweł Pawłowicz – kierownictwo artystyczne

Cantus: Wiktoria Pancerz, Agnieszka Budzińska-Bennett, Victoria Lerche-Kurpas

Altus: Karol Bartosiński

Tenor: Jakub Pruszek, Piotr Windak

Bassus: Paweł Pawłowicz, Mateusz Szwankowski

Cynk: Andrea Inghisciano, Conor Hastings

Puzon barokowy: Emily White, Cameron Drayton

Viola da gamba: Justyna Rekść-Raubo

Lutnia: Henryk Kasperczak

Pozytyw & regał: Victoria Lerche-Kurpas, Paweł Pawłowicz

Męski Zespół Chorałowy

Paweł Pawłowicz – kierownictwo artystyczne

Marcin Możejko, Michał Pancerz, Bruno Maciejewski

Agnieszka Budzińska-Bennett – kierownictwo artystyczne

 

 

tracklista

 

Jan Brant – OPERA OMNIA

[1] Iesu dulcis memoria – prima pars
[2] Iesu mi bone sentiam – secunda pars
[3] O Iesu mi dulcissime – intawolacja
[4] O Iesu mi dulcissime – tertia pars
[5] Celestes merces – intawolacja
[6] Iesus ad Patrem rediit – quarta pars
[7] Mane nobiscum Domine – intawolacja
[8] Mane nobiscum Domine – quinta pars
[9] O Iesu mi dulcissime – fantasia
[10] Desidero te millies – sexta pars
[11] Celestes merces – intawolacja
[12] Nil canitur suavius – septima pars
[13] Iesus cum sic diligitur – octava pars
[14] Caeli cives occurrite – ultima pars
[15] Nil canitur suavius – intawolacja
[16] Iesu mi bone sentiam
[17] O Iesu mi dulcissime
[18] Christus natus est nobis – intawolacja
[19] Christus natus est nobis – invitatorium in festo Nativitatis (chorał)
[20] Christus natus est nobis – invitatorium in festo Nativitatis

Czas łącznie: 61’56

 

Podziękowania składamy następującym osobom i instytucjom:
Tomasz Słomski, Franc, Vitroflora, Cukiernia Sowa, Michał Pancerz, Moderator Inwestycje sp. z o.o., ks. Bartosz Wojtaszek, Marek Pilch, Agnieszka Golińczak.

 

 

Dofinansowano ze środków stypendium artystycznego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Funduszu Promocyjnego ZAW Stoart.

 

Nagrano: 11-13 listopada 2023 w kinie Pomorzanin w Bydgoszczy
Reżyseria dźwięku i mastering: Jędrzej Łuciński, Jakub Garbacz
Koncept i tekst wprowadzający: Agnieszka Budzińska-Bennett, Paweł Pawłowicz
Manager projektu: Paweł Pawłowicz
Projekt graficzny: Mirosław Łukasiewicz
Zdjęcia: Laelia Milleri Photography (A. Budzińska-Bennett);
Łukasz Rafiński, Sławomir Jędrzejewski (Exploratori Ensemble)
Ars Sonora – Jakub Garbacz (2024)