TRIVIOLIUM

35,00 


Oddajemy do rąk Państwa niniejszą płytę, będącą śladem fonograficznym pięcioletniej współpracy Tria altówkowego „Triviolium”, które tworzą: Jolanta Kukuła‐Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska.

Brak w magazynie

Opis

Utwory, które znalazły swoje miejsce na płycie, napisane zostały przez współczesnych polskich kompozytorów: Bogdana Dowlasza, Krzysztofa Grzeszczaka, Olgę Hans, Michała Kaweckiego i Adama Manijaka, którzy to nie wahali się przelać swoich twórczych pomysłów i inspiracji na dosyć nietypową i zarazem niespotykaną obsadę instrumentalną – na trio altówkowe. Kompozycje te, niezwykle różnorodne pod względem stylu i zamysłu twórczego, posiadają wspólny mianownik – brzmienie altówki zawarte w trzech, indywidualnych i mozaikowych partiach instrumentalnych, zintegrowanych finalnie we wspólne „Trio”.
Artystki, tworzące zespół, swoją współpracę zainaugurowały w 2018 roku, podczas 45 Międzynarodowego Kongresu Altówkowego w Rotterdamie, prezentując wówczas dwa dzieła: Horai Olgi Hans oraz Incontro Krzysztofa Grzeszczaka. Niezwykle pozytywne przy‐ jęcie i duże zainteresowanie ze strony krytyki i publiczności skłoniły Altowiolistki do dalszej działalności, a jej efektem były koncerty z kolejnymi, nowymi kompozycjami na Trio altówkowe. Płyta Triviolium puentuje zatem muzyczną, pięcioletnią drogę wspólnych dokonań koncertowych, wzajemnej współpracy i przyjaźni Artystek z Kompozytorami, którym to Jolanta Kukuła‐Kopczyńska, Róża Wilczak i Dorota Stanisławska składają serdeczne podziękowania.
Wyrazy szczególnej wdzięczności Artystki kierują do Realizatorki nagrania Pani Marty Szeligi‐Fryni, za profesjonalizm, świetną współpracę i kolejne twórcze spotkanie.

Jolanta Kukuła‐Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska


Jolanta Kukuła-Kopczyńskaaltówka
Róża Wilczakaltówka
Dorota Stanisławskaaltówka

tracklista
1. Adam Manijak
Aksak Rush
Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska

2. Michał Kawecki
Impresje ludowe
Róża Wilczak, Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Dorota Stanisławska

3. Olga Hans
Horai
Róża Wilczak, Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Dorota Stanisławska

4. Olga Hans
Aello
Róża Wilczak, Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Dorota Stanisławska

5. Bogdan Dowlasz
Triviolium
Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska

6. Olga Hans
Passacaglia a tre
Róża Wilczak, Jolanta Kukuła-Kopczyńska, Dorota Stanisławska

7. Krzysztof Grzeszczak
Incontro per 3 viole
Jolanta Kukuła – Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska

8. Adam Manijak
FFunk
Jolanta Kukuła – Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska

Czas łącznie: 60’47


Jolanta Barbara Kukuła-Kopczyńska
Altowiolistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana), laureatka Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Sztuki, za szczególne osiągnięcia w studiach. Po uzyskaniu dyplomu, podjęła pracę w swej macierzystej uczelni. W dziedzinie kameralistyki swe umiejętności doskonaliła w pod kierunkiem prof. Uzi Wiesel’a w Bayreuth oraz członków Amadeus Quartett w Kerkrade (Holandia).
Współpracowała z zespołem muzyki dawnej „Complesso da Camera”, z którym występowała na większości polskich festiwali oraz sekstetem smyczkowym ”Studio”, z którym koncertowała w Holandii, Niemczech, Austrii (kilkakrotnie w Mozarteum w Salzburgu), Hiszpanii (m.in. w Auditorio National i Circulo de Bellas Artes w Madrycie), w Polsce m.in. podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej i Warszawskiej Jesieni. Z zespołem tym zrealizowała nagrania dla PR, Österreichische Rundfunk oraz holenderskiej TV.
Jako solistka koncertowała w Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Luksemburgu, Belgii na Słowacji oraz Ukrainie, a także występowała w wielu miastach kraju. Współpracowała z takimi dyrygentami jak Karol Teutsch, Zbigniew Frieman, Bogdan Olędzki, José Florêncio, Jacek Rogala, Jacek Kraszewski, Joanna Nowicka, oraz pianistami, m.in. Tadeuszem Chmielewskim, Beatą Cywińską, Markiem Drewnowskim, Bogusławem Wódką, Iwoną Jakubowską. Współpracowała z łódzką orkiestrą kameralną „Pro Musica”, orkiestrą Sinfonia Varsovia oraz Zespołem Marka Drewnowskiego „The Chopin Soloists”.
W repertuarze artystki obok dzieł klasycznych znajdują się utwory powstałe współcześnie, często jej dedykowane, m.in. Koncert Altówkowy Bogusława Schaeffera (prawykonanie w marcu 2005 roku w Kielcach z udziałem orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej – dyr. Jacek Kraszewski.). W styczniu 2008 r. dokonała nagrania tego koncertu z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, pod dyrekcją Bogdana Olędzkiego. Bronisław Kazimierz Przybylski poświęcił jej swój Lofoten Concert Symphony for Viola and Orchestra (prawykonanie w 2013 roku podczas 5 Festiwalu Prawykonań w Katowicach z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia – dyr. José Maria Florêncio), a Bogdan Dowlasz zadedykował altowiolistce Performerium na altówkę i małą orkiestrę (prawykonanie w październiku 2018 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji podczas Polish Music Day – „Worlds Premieres” z Polish Modern Orchestra – dyr. Krzysztof Kamiński). Jolanta Kukuła‐Kopczyńska jest członkinią Polish Modern Orchestra oraz tria altówkowego „Triviolium”, które tworzy wraz Różą Wilczak i Dorotą Stanisławską.
TV holenderska zarejestrowała wykonane przez nią (wraz z pianistką Beatą Cywińską) Maerchenbilder oraz Adagio i Allegro Roberta Schumanna, a nagrania tych utworów znalazły się na CD wydanej przez Brilliant Classics. W 2014 roku została wydana płyta Kaleidoscopium zawierająca utwory altówkowe polskich twórców muzyki nowej (m.in. B.K. Przybylskiego, B. Dowlasza, S. Kaczorowskiego) zrealizowana z udziałem artystki, a w 2020 CD – VISION z utworami na altówkę solo Janusza Kopczyńskiego.
Jolanta Kukuła‐Kopczyńska jest finalistką Międzynarodowego Konkursu Altówkowego w Markneukirchen, laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. J. Rakowskiego w Poznaniu, oraz finalistką II Konkursu „Para grandes virtuosos” im. Nicanora Zabalety w San Sebastian.
Obecnie prowadzi klasę altówki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi jak również lekcje mistrzowskie zarówno w kraju jak i za granicą, zasiada w jury konkursów i przeglądów altówkowych.
Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Altowiolowego. W 2003 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała w 2014 roku.

Róża Wilczak
Studiowała w łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana (dyplom z wyróżnieniem) oraz w Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie pod kierunkiem prof. Hermanna Vossa. Koncertowała jako solistka z orkiestrami Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Śląskiej i Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, a także Polish Cameratą i Polish Modern Orchestra. Wśród orkiestr kameralnych, z którymi współpracowała, są również: Pro Musica, Leopoldinum, Arcata Stuttgart, Camerata Europeana i Sinfonietta Tübingen.
Jako członkini kilku kwartetów smyczkowych (Arcos, Orfeus, The Wieniawski String Quartet, od roku 2013 współtworzy Bacewicz String Quartet) występowała m. in. w Pol‐ sce, Niemczech, Holandii, Czechach i Szwajcarii. Jest współzałożycielką Tria Altówkowego Triviolium, w skład którego wchodzą Jolanta Kukuła‐Kopczyńska, Róża Wilczak, Dorota Stanisławska.
Brała również udział w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Genewie w 1992 roku oraz w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Markneukirchen trzy lata później. Róża Wilczak dokonała wielu nagrań płytowych (m. in: CD Hindemith, Brahms, Britten – we współpracy z pianistką Katarzyną Kling, Concertante Europäische Barockmusik, Arcata Variata aus der Konzertreihe Ensinger Classics, Kaleidoscopium, Klavieralbum – Insomnia. Abuzar Manafzade and Polish Camerata – jako altowiolistka Orkiestry Kameralnej Polish Camerata, Horizon Richard Stoelzel, Sławomir Cichor, Orkiestra Kameralna Polish Camerata), telewizyjnych, radiowych, DVD m. in. dla wydawnictw fonograficznych: Bayer Records, DUX, Summit Records – Tempe Arizona USA, Anngraf, Ensinger Classics, Manafsade Records, wydawnictwa Akademii Muzycznej w Łodzi; dla Polskiego Radia Łódź, Telewizji Polskiej SA, Forestfilm Polska, PWSFTviT w Łodzi, Filmu Polskiego. Jest autorką książki: Twórcze wykorzystanie walorów instrumentalnych altówki przez Paula Hindemitha, Johannesa Brahmsa, Benjamina Brittena w kompozycjach na altówkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa „Anngraf”.
Posiada w swoim dorobku liczne prawykonania (krajowe i międzynarodowe) utworów muzyki współczesnej (często jej dedykowanych) m. in. utwory Sławomira Zamuszko, Olgi Hans. Koncert na altówkę i orkiestrę symfoniczną Sławomira Zamuszko w jej wykonaniu, z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod dyr. Mirosława Jacka Błaszczyka (płyta wydana przez firmę fonograficzną DUX z cyklu „Young Polish Composers in Homage to Frederic Chopin” S. Zamuszko – Works for Orchestra), znalazł się wielokrotnie na Playlist for Classical Discoveries goes Avant–Garde. Viva 21st Century (American Broadcast Premiere).
W 2021 r. dokonała prawykonania Koncertu na altówkę i orkiestrę Olgi Hans z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach pod dyr. Jacka Rogali, a w 2023 roku – prawykonania Koncertu na altówkę i orkiestrę Tomasza Kiesewettera z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej „Polish Camerata” pod dyr. Marka Głowackiego, podczas 24. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.
W latach 2012‐2016 pełniła funkcję prodziekana w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Altowiolowego.
Od 1994 roku pracuje w Akademii Muzycznej w Łodzi, rozwijając szeroką działalność dydaktyczną. Obecnie zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w macierzystej uczelni, prowadzi klasę altówki. Za bogatą działalność artystyczną została uhonorowana odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


Dorota Stanisławska
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie altówki prof. Jolanty Kukuły‐Kopczyńskiej (2001) oraz absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Stefana Kamasy (2003). Koncertowała w wielu krajach Europy oraz Ameryce Południowej i Pół‐ nocnej. Występowała z prof. Stefanem Kamasą wykonując Koncert G‐dur na dwie altówki G.F. Telemanna. W roku 2012 obroniła pracę doktorską pod tytułem „Różnorodność stylistyczna polskiej literatury altówkowej drugiej połowy XX wieku. Aspekty brzmieniowe i wykonawcze na przykładzie wybranych utworów”, a efekty swoich badań przedstawiała podczas licznych konferencji i wykładów na terenie kraju oraz poza jego granicami. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Altowiolowego oraz Stowarzyszenia Viola Arte. Z Akademią Muzyczną im. G. K. Bacewiczów w Łodzi związana jest zawodowo od 2003 roku; obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni. Od roku 2018 wraz z altowiolistkami Jolantą Kukułą‐Kopczyńską oraz Różą Wilczak współtworzy formację Triviolium, wykonującą dedykowaną jej muzykę kompozytorów łódzkich.
Od 2020 pełni funkcję kierownika Instytutu Instrumentów Orkiestrowych, Akordeonu i Gitary oraz kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, a także jest członkiem kolegium rektorskiego jako pełnomocnik Rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami.


Płyta została dofinansowana ze środków Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


Nagrania zrealizowano w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi we wrześniu 2023 roku.
Realizacja nagrania i mastering: Marta Szeliga-Frynia
Zdjęcia:
Joanna Miklaszewska-Sierakowska (Trio altówkowe „Triviolium”)
Adam Manijak, Michał Kawecki, Olga Hans, Bogdan Dowlasz, Krzysztof Grzeszczak (zbiory prywatne)
Projekt okładki: Joanna Miklaszewska-Sierakowska
Projekt graficzny: Mirosław Łukasiewicz
Redakcja wydania: Jakub Garbacz
Producent: Ars Sonora Studio (2023)