herrnhut – Boża straż (Zaginione Archiwum)

40,00 

Album poświęcony jest w całości repertuarowi muzycznemu wspólnoty z Herrnhut, założonej w 1722 roku przez hrabiego
Nicolausa von Zinzendorfa.
 
herrnhut - Boża straż / Chrystus się narodził, radujmy sięherrnhut – Boża straż / Chrystus się narodził, radujmy się

Na stanie

SKU: ZA-002 Kategorie: , Tagi: ,

Opis

Album poświęcony jest w całości repertuarowi muzycznemu wspólnoty z Herrnhut, założonej w 1722 roku przez hrabiego Nicolausa von Zinzendorfa. Przedstawiciele tej moralnie rygorystycznej, jednocześnie charakteryzującej się elementami ekumenicznego dialogu społeczności, do 1947 roku zamieszkiwali również Opolszczyznę, a ściślej Pawłowiczki (Gnadenfeld) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Jesienią 2019 roku w Muzeum Wsi Opolskiej zorganizowano tematyczną wystawę na ten temat. Na płycie znajdą Państwo między innymi – jak dotąd wydane jedynie w języku niemieckim i duńskim, utwory związanego z ruchem herrnutów lekarza i kompozytora Johannesa Sorensena. Po raz pierwszy zabrzmią one w naszym przekładzie na język polski. Z kolei pieśni autorstwa założyciela wspólnoty, hrabiego Zinzendorfa, wykonywane są do dziś w kościołach ewangelickich. Ekumeniczny charakter pozwala odnaleźć w ich treści wartości wspólne wielu wyznaniom chrześcijańskim. Trzy zamykające zbiór kompozycje należą natomiast do współczesnego, popularnego adwentowego i bożonarodzeniowego repertuaru.
Zespół Zaginione Archiwum to troje opolskich muzyków:
Anna Dzwonkowska-Pucia (wokal) – socjolog specjalizująca się w dziedzinie socjologii kultury;
Dariusz Kownacki (akordeon, instrumenty elektroniczne, przetworzenie) – nauczyciel, wychowawca laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych;
Mariusz Pucia (klarnet, flet, fisharmonia) – etnomuzykolog, doktor, adiunkt w Uniwersytecie Opolskim. Zespół specjalizuje się w naukowym opracowywaniu i ożywianiu zapomnianej, czy dotąd nieznanej muzyki śląskiej.
Interpretacje oparte na klasycznej stylistyce okraszone są tu nowoczesnym brzmieniem by stanowić przyczynek do zachowania kolejnej cząstki niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.
Członkowie zespołu prowadzą ponadto warsztaty i wykłady na temat wokalnej, wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej muzyki tradycyjnej, przeznaczone dla słuchaczy w każdej grupie wiekowej.

Płyta jako jedna z 8 przeszła do finału konkursu radiowej „Dwójki” – „Folkowy Fonogram Źródeł
Najlepsza płyta z muzyką tradycyjną 2019 roku. Kto wygra?

Nicolaus von Zinzendorf:
O Chryste, sprawiedliwość Twa / O Christus, deine Gerechtigkeit / O Christ, Thy Righteousness
Toruj Jezu sam / Jesu, geh voran / Jesus, Still Lead On
Tam wiernych jest zebranie / Dort ist eine Versammlung / The Faithful Gather There
Serca razem połączone / Herzen miteinander verbunden / Hearts United as One
Johannes Sorensen:
Pocieszenie / Der Trost / Solace
Pieśń pielgrzyma / Pilgerlied / A Pilgrim’s Song
Dziewczynka z małej wioski / Ein Mädchen aus einem kleinen Dorf / A Girl from a Small Village
Pieśń poranna / Morgenlied / A morning song
Dziewczęta: do młodzieńca / Die Mädchen: an einen Jüngling / Girls to a Young Man
Adwent, Boże Narodzenie / Advent, Weihnachten / Advent, Christmas
Podnieścież się wy, wierzchy bram / Macht hoch die Tür, die Tor macht weit / Fling wide the door, unbar the gate
Cudowna różdżka wzrosła / Es ist ein Ros’ entsprungen / Lo, How a Rose E’er Blooming
Chrystus się narodził, radujmy się / Christus ward geboren, freuet euch / Christ Is Born, Let’s Rejoice

herrnhut - Boża straż / Chrystus się narodził, radujmy się herrnhut – Boża straż / Chrystus się narodził, radujmy się

DEUTSCH
Das Album ist im Gesamten dem musikalischen Repertoir der Herrnhuter Gemeinschaft gewidmet, welche im Jahr 1722 von Graf Nikolaus von Zinzendorf gegründet wurde. Die Vertreter dieser moralisch rigorosen und gleichzeitig von ökumenischem Dialog geprägten Gemeinschaft bewohnten bis 1947 ebenfalls das Oppelner Schlesien, genauer Gnadenfeld (Pawłowiczki) im Kreis Kandrzin-Cosel. Im Herbst 2019 wurde eine Sonderausstellung zu diesem Thema im Museum des Oppelner Dorfes organisiert. Auf dieser CD finden Sie u.a. Musikstücke des mit der Herrnhuter Bewegung verbundenen Arztes und Komponisten Johannes Sorensen, welche bislang nur auf Deutsch und Dänisch veröffentlicht wurden. Zum ersten Mal erklingen sie in unserer Übertragung ins Polnische. Die Lieder des Gemeindegründers von Zinzendorf wiederum werden bis heute in evangelischen Kirchen gespielt. Ihr ökumenischer Charakter erlaubt es, darin gemeinsame Werte vieler christlicher Konfessionen wieder zu finden. Die drei letzten Kompositionen der Sammlung gehören wiederum dem zeitgenössischen, populären Advents- und Weihnachts repertoir an.
Die Gruppe Zaginione Archiwum (Das Verschollene Archiv) besteht aus drei Musikern:
Anna Dzwonkowska-Pucia (Vokal) – auf dem Gebiet der Kultursoziologie spezialisierte Soziologin;
Dariusz Kownacki (Akkordeon, elektronische Instrumente, Klangbearbeitung) – Lehrer, Betreuer von Preisträgern polenweiter und internationaler Musikwettbewerbe;
Mariusz Pucia (Klarinette, Flöte, Harmonium) – promovierter Ethnomusikologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Oppelner Universität.
Die Gruppe spezialisiert sich auf der wissenschaftlichen Bearbeitung und Belebung vergessener oder bisher unbekannter schlesischer Musik. Die auf klassischer Stilistik basierenden Interpretationen sind hier mit einem zeitgenössischen Klang gefärbt, um zur Bewahrung eines weiteren Teils des immateriellen Kulturerbes der Region beizutragen.
Die Mitglieder der Gruppe führen darüber hinaus Workshops und Vorträge zur vokalen, vokal-instrumentalen und instrumentalen traditionellen Musik, die an Hörer aller Altersgruppen gerichtet sind.

ENGLISH
The album is entirely devoted to the musical repertoire of the community from Herrnhut, founded in 1722 by Count Nicolaus von Zinzendorf. Until 1947, representatives of this morally rigorous community, at the same time characterized by elements of ecumenical dialogue, also lived in the Opole region, or more precisely Pawłowiczki (Gnadenfeld) in the Kędzierzyn-Koźle poviat. In the autumn of 2019, a thematic exhibition was organized at the Opole Village Museum. The album contains, among others, original songs by the doctor and composer Johannes Sorensen, associated with the Herrnhut movement, which up till now were only published in German and Danish. These are being played for the first time in our Polish translation. In turn, the works of the founder of the community, Count Zinzendorf, are performed to this day in Evangelical Churches. Their ecumenical nature allows us and many Christian denominations to discover common values. The three compositions closing the collection belong to the contemporary, popular Advent and Christmas repertoire.
The Lost Archive group consists of three Opole musicians:
Anna Dzwonkowska-Pucia (vocal), a sociologist specializing in the field of sociology of culture;
Dariusz Kownacki (accordion, electronic instruments, production), a teacher and tutor of winners of national and international music competitions; and
Mariusz Pucia (clarinet, flute, pump organ), an ethnomusicologist, PhD, and lecturer at the University of Opole.
The band specializes in academically developing and reviving forgotten or previously unknown Silesian music. Interpretations based on the classic style are adorned with modern sounds to contribute to the preservation of more areas of the region’s intangible cultural heritage.
The band members also conduct workshops and lectures on vocal, vocal-instrumental and instrumental traditional music intended for listeners of all ages.

Informacje dodatkowe

Waga 70 g
Wymiary 130 × 150 × 10 mm
wydanie

wydawnictwo

opakowanie

Może spodoba się również…