Nowe Organy Firmy Zdzisław Mollin w kościele Bożego Ciała w Gdańsku Morenie

35,00 


prezentuje
Bogusław Grabowski

Pozostało tylko: 3

Opis

Słowo Wstępne Ks. Proboszcza Parafii Bożego Ciała w Gdańsku

Parafia rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Gdańsku została erygowana 15 listopada 1977 roku przez gdańskiego biskupa Lecha Kaczmarka. Wyodrębniła się z parafii św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku – Siedlcach. Niezwłocznie przystąpiono do budowy dwukondygnacyjnego kościoła. Przez pierwsze dziesięciolecia, miejscem sprawowania liturgii był kościół dolny. Ale już wtedy myślano o budowie organów i rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze i zbiórkę ofiar na ten cel. Uroczystość Wielkanocna w 2012 roku zapisała się w historii parafii jako początek systematycznego, coniedzielnego sprawowania liturgii w górnym kościele. Po wykonaniu witraży, wystroju prezbiterium, a także granitowej posadzki i ławek, przystąpiliśmy do budowy nowych organów.
Bezpośrednie prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy organów trwały trzy lata. Ich rezultatem było wyłonienie projektanta i wykonawcy – budowniczego organów. Projektowanie, konsultacje i nadzór przy budowie organów powierzono profesorowi Akademii Muzycznej w Gdańsku Bogusławowi Grabowskiemu, a spośród kilku kandydatów budowy organów wyłoniono organmistrza Zdzisława Mollina z Oder k/Czerska.
Prekursorem budowy organów był śp. Joachim Gudel – profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku i parafialny organista. Wiążąc się z parafią Bożego Ciała przez fakt zamieszkania na terenie parafii, postawił przed sobą trzy cele, a mianowicie: budowę organów, założenie parafialnego chóru i szkoły muzycznej. Wszystkie cele zrealizował.
Budowa organów to ogromny wysiłek i wydatek. Zbiórkę ofiar na organy rozpoczął i prowadził prof. Joachim Gudel, przez wiele lat kwestując przed kościołem w każda pierwszą niedzielę miesiąca. Gdy zapadła decyzja budowy organów, zwiększyła się intensywność zbiórki ofiar, przez przeznaczenie na ten cel kolekty inwestycyjnej z każdej drugiej niedzieli miesiąca. W tym czasie trwały intensywne prace projektowe i przygotowawcze. Niemały koszt budowy organów ponieśli tylko i wyłącznie Parafianie parafii Bożego Ciała w Gdańsku. Bóg zapłać wszystkim za ten wielki wysiłek i ofiarność.
Aby rozpocząć budowę organów, trzeba było zbudować dwie, żelbetonowe platformy, na których posadowione zostały dwie szafy organowe, każda o wymiarach 3,5 x 6,5 m. Ponieważ każda z organowych szaf musiała udźwignąć ciężar ok. 8,5 ton, potrzeba było zbudować owe platformy na mocnych fundamentach (w posadzce dolnego kościoła) i potężnych filarach przechodzących przez stop dolnego kościoła do wysokości posadzki chóru górnego kościoła. Projekt platform pod organy wykonał prof. Bazyli Domsta z Politechniki Gdańskiej.
Organy zostały usytułowane na wysokości chóru muzycznego nad głównym wejściem do kościoła. Pomiędzy szafami zbudowano platformę łączącą, która jest przeznaczona dla chórzystów. W lewej szafie organowej (patrząc na instrument) umieszczone są dwie sekcje organowe: I manuał Unterschwellwerk i IV manuał Oberschwellwerk oraz część sekcji pedałowej. W prawej szafie organowej (patrząc na instrument) umieszczone są sekcje II manuału Hauptwerk i III manuału Oberpositiv oraz część sekcji pedałowej. Z boku szafy organowej jest stół gry (kontuar) sterujący całością organów. W obydwu szafach organowych w prospekcie umieszczone są piszczałki Pryncypałów 16 oraz 8 stopowych. Wystrój plastyczny prospektu organowego zaprojektowano i wykonano w Studio Drapikowski. Nawiązuje on do architektury, wystroju i wyposażenia kościoła. Do budowy organów wykorzystano najwyższej jakości materiały.
Budowa organów trwała 7 lat, a dzieło budowy zakończono w 2022 roku. Ich poświęcenia dokonał Abp Tadeusz Wojda Metropolita Gdański 14 października 2023 roku.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wielkiego dzieła, wpisującego się w historię parafii Bożego Ciała i historię Gdańska, składam serdeczne podziękowanie. Niech organy te brzmią na chwałę Boga, pomagają w modlitwie i śpiewie. Niech rozsławiają potęgę miłości Jezusa Chrystusa i po wieki będą sławić Ducha Świętego.

Ks. Wojciech Chistowski
proboszcz

Muzyka, architektura, przestrzeń… jakże te pojęcia się dopełniają i wzajemnie przenikają! W tym kontekście ograny zajmują szczególne miejsce, bowiem są integralnym elementem wnętrza świątyni. Jako, że kościoły w Cywilizacji Łacińskiej od zarania dziejów osiągnęły dominującą rolę w zabudowie miejskiej, tak też powstające w ich wnętrzach organy stawały się „królem instrumentów”.
Kościół Bożego Ciała w Gdańsku Morenie posiada nietypową bryłę architektoniczną w stosunku do tradycyjnego budownictwa sakralnego. Dlatego zaprojektowanie i budowa organów w tym wnętrzu stanowiła nie lada wyzwanie. Potrzeba było wiele czasu i przemyśleń, żeby znaleźć odpowiednie miejsce na posadowienie tego instrumentu. I tak powstała koncepcja, która znacząco wpłynęła na korektę architektury wnętrza tej świątyni oraz jej akustyki. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania Księdzu Proboszczowi Wojciechowi Chistowskiemu, który wyszedł naprzeciw rozwiązaniu, które właściwie nie ma nigdzie odpowiedników. Każda z dwóch wielkich, lekko zwróconych ku sobie szaf organowych zawiera po 33 rejestrów. Ich założenia brzmieniowe z jednej strony oparte na koncepcji barokowej oraz romantycznej, a z drugiej mają za zadanie wzajemnie się dopełniać. Nawiązuje to też do dualistycznej koncepcji świata opartego na wzajemnie przenikających się rzeczywistości ziemskiej i nadprzyrodzonej.
Repertuar zapisany na tej płycie zawiera przykłady wybitnych kompozytorów epoki wczesnego baroku, J.S.Bacha, muzyki francuskiej XX w. oraz improwizacje. Utwory Gdańskiej oraz Pelplińskiej Tabulatury Organowej są świadectwem świetności i znaczenia kultury Rzeczypospolitej w historii Europy w XVI i XVII wieku. Przebogata twórczość Jana Sebastiana Bacha jest szczytem kunsztu polifonii, gdzie matematyczna wręcz dokładność prowadzenia i współistnienia głosów łączy się z niesamowitą głębią wyrazu oraz harmonią formy. Twórczość przedwcześnie tragicznie zmarłego na polu bitwy w kampanii francuskiej 1940 roku Jehana Alaina, choć wyrażana XX-wiecznym językiem muzycznym, jest głęboko zakorzeniona w tradycji muzycznej. Wyrazem tego jest zawarcie w jego utworach melodii chorału gregoriańskiego oraz renesansowych, a także wykorzystanie skal modalnych. Wykonane na koniec improwizacje mają na celu ukazanie niektórych możliwości barwowych i wyrazowych organów kościoła Bożego Ciała w Gdańsku Morenie.

Ad maiorem Dei Gloriam!
Bogusław Grabowski

tracklista
Caius Schmidtlein (Tabulatura Gdańska, 1591)
1. Phantasia quinti toni

Paul Siefert (1586-1666)
2. Fantasia a 3

Andrzej Rohaczewski (Tabulatura Pelplińska I poł. XVII w.)
3. Canzona a 4

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
4. Chorał Jesus bleibet meine Freude z kantaty BWV 147
5. Fantazja G-dur BWV 572

Jehan Alain (1911-1940)
6. Variations sur un thème de Clément Jannequin
7. Postlude pour l’office de complies
8. Litanies

Bogusław Grabowski (*1955)
9. Improwizacje

Czas łącznie: 60’35

Bogusław Grabowski

Urodzony 1955 r. w Sopocie. Studia muzyczne ukończył w 1982 r. w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Rok wcześniej uczestniczył w Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Interpretacji Muzyki Organowej w Belgii pod kierunkiem prof. Flor Peetersa.
Od 1985 r. pełni funkcję głównego organisty w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W tym samym roku rozpoczyna też pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie od 1998 jest profesorem (tytuł otrzymał w 2000 r.), a od 2006 roku – profesorem zwyczajnym. Prowadzi klasę organów, a od 2003 r. wykłada także na nowo otwartej specjalności w uczelni – Muzyka Kościelna, dla której to opracował całościowy program nauczania.
Koncertuje w Polsce niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Danii, Szwecji, we Włoszech, Hiszpanii. USA oraz na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrywał dla radia i telewizji w Polsce, Niemczech, Szwecji i na Ukrainie.
Ma na swoim koncie 16 pozycji fonograficznych nagranych cyfrowo oraz wydanych w Polsce, Niemczech oraz w USA.

Bogusław Grabowski jest też kompozytorem, pisze szczególnie na głosy wokalne, chór i organy, a także na orkiestrę symfoniczną. Prawykonanie w Bazylice Mariackiej 15 sierpnia 1997 r. podczas obchodów jubileuszu 1000-lecia Gdańska jego „Pieśni Symfonicznej – Ave Maria” na sopran, chór i wielką orkiestrę symfoniczną, specjalnie napisanej i dedykowanej miastu z okazji Milenium, odniosło duży sukces i otrzymało nominację do Pomorskiej Nagrody Wojewody w dziedzinie muzyki za 1997 r. Ponadto ma w swoim dorobku muzykę filmową oraz do wielu programów telewizyjnych i przedstawień teatralnych.
Od 1978 r. niestrudzenie prowadzi na Pomorzu działalność popularyzatorską organizując dotychczas ponad 1000 koncertów z udziałem najwybitniejszych organistów, kameralistów oraz chórów i orkiestr z Polski, Europy, a także obu Ameryk, Australii i Japonii. Jest autorem i pomysłodawcą takich cykli jak Dominikańskie Koncerty, Mariackie Wieczory Organowe, Musica Sacra, Muzyka Przestrzeni Sakralnej, Muzyka w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; organizował też koncerty w Rumi, Pelplinie, Kartuzach, Wejherowie oraz współorganizował Gdyńskie Koncerty Organowe w kościele NSPJ oraz w kościele św. Mikołaja w Gdyni. Zorganizował też oraz wziął udział w szeregu koncertów na rzecz celów dobroczynnych.
Bogusław Grabowski wykłada również na innych uczelniach o profilu teologicznym, a także wygłasza referaty w ramach organizowanych w środowiskach akademickich konferencjach naukowych na terenie całego kraju. Jest także ekspertem w dziedzinie projektowania, budowy i konserwacji organów, a także jurorem w konkursach organowych i kompozytorskich.
Bogusław Grabowski szeroko udziela się również w pracy społecznej na rzecz kultury regionu działając w kilku stowarzyszeniach. Przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury, a następnie Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku założył w 1990 r. Gdańskie Centrum Organowe – instytucję mającą na celu promowanie zarówno dawnej jak i współczesnej muzyki we wnętrzach sakralnych. Osią tych wydarzeń muzycznych są cykle letnich koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej odbywającego się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień państwowych i kościelnych.


Płyta wydana została przez Parafię pw. Bożego Ciała w Gdańsku Morenie
na okoliczność poświęcenia organów w dniu 14 października 2023 roku.


Nagrań dokonano w dniach 8-9 września 2023 roku w kościele p.w. Bożego Ciała w Gdańsku Morenie
realizacja i edycja nagrania: Jakub Garbacz, Jędrzej Luciński
mastering: Jakub Garbacz
przygotowanie organów: Zdzisław Mollin
registrator: Iwona Argalska
fotografie: Jakub Garbacz
projekt graficzny i skład: Mirosław Łukasiewicz
Producent: Ars Sonora Studio (2023)

Może spodoba się również…